De laatste tijd hoor je veel over beperkende overtuigingen (beliefs in het Engels). Dit vind ik positief, aangezien iedereen wel beperkende overtuigingen heeft, maar niet iedereen is zich daar bewust van. Door dit onderwerp meer in het licht te brengen, kan er shift ontstaan in de wereld. Het is namelijk erg belangrijk dat we onszelf meer gaan onderzoeken en gaan beseffen wat onze overtuigingen zijn, zowel positieve als negatieve en zelfs beperkende. Of je het nu wil of niet, iedereen heeft wel beperkende overtuigingen. Maar wat zijn eigenlijk beperkende overtuigingen?

Beperkende overtuigingen

Gedachtes en overtuigingen

Onze gedachtes geven onze realiteit vorm

Overtuigingen zijn gewoon gedachtes die we steeds opnieuw denken. Doordat we de gedachtes zo vaak herhalen, raken we ervan overtuigd dat deze waar zijn. Dit heeft ook te maken met het feit dat onze gedachtes onze realiteit vorm geven. Dit is een interessant onderwerp waar ik later in een ander artikel dieper op in zal gaan. Kort gezegd gaat het als volgt: als we iets denken, reageert de wereld om ons heen op deze gedachte. Zo zal er iets gebeuren wat die gedachte bekrachtigt, waardoor we bevestigd worden dat wat we dachten juist was. Je hebt die gedachte dus vaker, waardoor je nog meer bekrachtiging gaat zien en zo ontstaan er overtuigingen.

Wat de wetenschap zegt over gedachtes

Als je dat niet gelooft, is de volgende uitleg misschien net iets gemakkelijker om te aanvaarden: het is wetenschappelijk bewezen dat onze gedachtes ons gedrag beïnvloeden. Vele methodes in de psychologie, die mensen toe kunnen passen om hun leven te veranderen, stoelen hierop. Ons denken beïnvloedt hoe we ons voelen, hoe we ons voelen, beïnvloedt hoe we ons gedragen en welke beslissingen we nemen in het leven. Ons gedrag en onze beslissingen in het leven beïnvloeden op hun beurt weer ons denken. Zo is de cirkel rond. We kunnen er ook niet onderuit dat wat we in ons leven doen, ons leven zelf bepaalt. Denk maar aan de wijze woorden van J.K. Rowling / Albus Perkamentus (Dumbledore):

It is our choices, Harry, that show what we truly are far more than our abilities. (Uit onze keuzes blijkt wie we werkelijk zijn, Harry, veel meer dan uit onze talenten.)

Onze keuzes bepalen vanzelfsprekend wat we doen. Dus: Onze gedachtes bepalen de beslissingen die we nemen en onze beslissingen bepalen hoe ons leven verloopt.

Wat in dezelfde lijn ligt, is het, ondertussen wereldwijd, bekende ‘observer effect’ in de quantum fysica. Door gewoon te observeren, veranderen we al de werkelijkheid. Waarom zouden we het dan onmogelijk achten dat onze gedachtes ook een invloed hebben op onze werkelijkheid?

Beperkende overtuigingen

Beperkende overtuigingen zijn net zoals andere overtuigingen ontstaan uit gedachtes die we steeds opnieuw denken. Het verschil tussen een overtuiging en een beperkende overtuiging is dat deze laatste ons leven moeilijker maakt dan nodig. Het beperkt ons letterlijk in ons leven, op eender welk vlak. Denk maar aan gedachtes zoals “ik ben het niet waard”, “ik heb altijd pech”, “al wie een Mercedes of BMW bestuurd zijn dikke nekken / denken dat ze alles mogen in het verkeer”, of nog erger: “buitenlanders / immigranten/ vluchtelingen zorgen altijd voor problemen”. In elk van die gevallen zul je juist zitten, maar alleen omdat je zo denkt. Je ziet dan letterlijk niets anders meer dan de dingen die deze gedachtes bekrachtigen.

Kunnen of niet kunnen, je hebt altijd gelijk
Of je nu denkt dat je het niet kan of dat je het wel kan, in beide gevallen heb je gelijk.

Als je denkt dat je iets niet kan, zul je waarschijnlijk nauwelijks tot geen moeite doen om het tot een goed einde te brengen. Als je daarentegen denkt dat je iets wel kan, dan zul je wél moeite doen om het tot een goed einde te brengen. Dus, wat denk je liever? Dat je het kan, of dat je het niet kan? Denk niet “het is onmogelijk”, maar eerder “hoe maak ik het mogelijk?”

Verander je gedachtes, verander je leven

Wees bewust van je gedachtes

Als je je leven gemakkelijker wilt maken, of zelfs gewoon een gelukkig leven wilt leiden, dan is het dus van belang om je eigen gedachtes en overtuigingen onder de loep te gaan nemen. De eerste stap is je bewust zijn van je gedachtes. De meeste gedachtes die we hebben doorheen de dag zijn onbewust. We denken er niet bij na, ze komen en gaan, maar elke gedachte heeft zijn kracht. Of die gedachte nu positief is of niet. Als je veel negatieve gedachtes hebt, bewust of onbewust maakt niet uit, dan is het haast onmogelijk om een positief (leuk, fijn, aangenaam, moeiteloos, gelukkig, …) leven te leiden. Als je het leven door een zwarte bril bekijkt, kan je geen kleuren zien, zo simpel als dat.

Hersenen

Onderzoek deze gedachtes

Vind je dat je leven moeilijk is, dat er zelden iets leuks of positiefs gebeurt? Dat het een aaneenschakeling is van mislukkingen, frustraties, negatieve gebeurtenissen, …? Misschien is het dan een goed idee om je gedachtes te gaan observeren. Hoe vaak zijn je gedachtes positief en hoe vaak zijn ze negatief? Waarschijnlijk zal de weegschaal doorslaan naar de negatieve kant. Dan weet je waar het aan ligt en kan je het gaan omdraaien.

Verander je gedachtes

Elke keer dat je een negatieve gedachte opmerkt, zeg je in je hoofd “Deze gedachte neem ik terug”. Draai, indien mogelijk, deze gedachte om naar iets positiefs. Zo kan je van “Ik ben constant ziek” iets anders maken, iets dat je helpt: “Mijn lichaam vertelt me dat er iets niet juist is, dat ik iets mag veranderen in mijn leven. Ik ben dankbaar dat mijn lichaam me dit signaal geeft, zodat ik me er bewust van ben dat ik iets kan verbeteren.” Of iets minder dramatisch: “Ik kan niet schrijven” (of “het is onmogelijk dat ik ooit zal kunnen schrijven”) draai je om naar “hoe kan ik leren schrijven?” (“hoe maak ik het mogelijk?”). Vanaf deze gedachtes kan je weer verder, ze geven een opening daar waar de andere gedachtes alleen maar focussen op het probleem. Met die positieve of ‘open’ gedachtes kom je ook in een andere energie terecht. Het voelt ook direct anders aan. Je beperkt je niet tot dat negatieve, je zoekt juist oplossingen voor dat negatieve.

Verander je gedachtes

Dit vind ik een machtige en krachtige boodschap, vooral voor de mensen die steeds in de slachtofferrol zitten:

When you replace “why is this happening to me?” with “what is this trying to teach me?”, everything shifts. Elephant Journal

(Wanneer je “waarom overkomt mij dit?” vervangt door “wat probeert dit mij te leren / wat kan ik hieruit leren / wat wil dit mij zeggen?”, dan verandert alles.

Laat het los, aka aanvaard wat was.

De boodschap is dus: stop met klagen en zagen, stop met er steeds weer aan te denken en jezelf weer in die negativiteit te trekken. Aanvaard gewoon dat het is gebeurd en haal er iets positiefs uit. Je kan wat er is gebeurt tóch niet veranderen, hoe vaak je er ook over blijft denken, piekeren, spreken, zagen of klagen (en voel je je daar dan ook écht wel beter bij?). Het is ook wetenschappelijk bewezen dat je hersenen niet kunnen onderscheiden of wat je denkt echt is of niet, heden of verleden. Elke keer je negatieve ervaringen weer bovenhaalt, is het voor je hersenen alsof je alles op dat moment opnieuw ondergaat. In feite zit je jezelf dus elke keer weer te kwellen als je negatieve zaken weer in je hoofd afspeelt.

Levenslessen

Alles gebeurt namelijk met een reden. Niets is zó slecht of het is wel érgens goed voor. “What doesn’t kill you, makes you stronger.” (Waar je niet van doodgaat, maakt je alleen maar sterker). Maar daarvoor moet je wel uit je eigen negatieve gedachtes stappen, er afstand van nemen, ook van de situatie, en vervolgens kan je zien wat je eruit hebt geleerd. Op school leer je de les en krijg je daarna de test, het leven geeft je eerst de test, waaruit je een les kan halen.  Zolang je er niet uit leert, er dus blijft inzitten, ga je gelijkaardige situaties blijven meemaken, tot je het snapt. Tot het moment dat je de (levens)les hebt begrepen, ga je dezelfde situaties blijven meemaken. Eenmaal je er anders gaat op reageren, hoeft het leven je niet meer in dezelfde situaties te brengen. En als dat toch nog gebeurt, dan weet je nu hoe je er anders op kan reageren en is het geen negatieve ervaring meer.

Leven = 10% gebeurtenissen + 90% jouw reacties erop

Het leven is namelijk niet goed of slecht, het is wat je er zelf van maakt. Situaties op zich zijn niet goed of slecht, het is wat je er zelf van maakt, het is hoe je er zelf op reageert. Jouw reactie bepaalt of je het als negatief of positief gaat ervaren en ook herinneren.

  1. Zo kan een kind dat graag in bomen klimt opeens misgrijpen of een voet verkeerd zetten waardoor het naar beneden valt en een lichaamsdeel (of meer) breekt. Het ene kind zal misschien hoogtevrees krijgen omdat de ervaring van het vallen en de pijn van de breuk vlak erna een zware schok was, terwijl het andere kind misschien na genezing weer in bomen klimt, maar wel in het achterhoofd houdt om voorzichtiger te zijn. De lust voor in bomen te klimmen is bij deze laatste groter dan de enge ervaring van het vallen en de breuk.
  2. Zo kan een scheiding voor de ene een bevrijding zijn, maar voor de andere traumatisch. Daar heb ik zelf al genoeg ervaring mee opgedaan. Er spelen natuurlijk ook andere zaken een rol daarin, maar je reactie is nog steeds een enorme factor.

Maar zoals hierboven al werd vermeld, je gedachtes bepalen je emoties, je emoties bepalen je acties en je acties bepalen je gedachtes … Als je anders wilt gaan reageren op wederkerende situaties, dan zul je dus je gedachtes en emoties moeten veranderen. Dat is niet gemakkelijk. Als het gemakkelijk was, dan zou iedereen al zijn leven op de rit hebben, niet?

Onbewuste vs. bewuste

Hierbij moeten we even achtergrondinformatie geven. Je hersenen kan je onderverdelen in het bewuste en het onbewuste. Je onbewuste bepaalt veel meer je leven dan je bewuste. Hoe je reageert is voornamelijk onbewust, je denkt er niet bewust bij na, tenzij je jezelf onder de loep gaat nemen (wat ik hoop dat je wel gaat doen na het lezen van dit artikel). Je reacties worden dus voornamelijk bepaald door je onbewuste (je weet wel, die onbewuste gedachtes die je onbewuste emoties bepalen, deze onbewuste emoties bepalen je onbewuste reacties). Het merendeel van dit onbewuste is gevormd in je kindertijd. Je kindertijd bepaalt dus héél veel van je huidige leven, tenzij je innerlijk werk gaat doen. Alles wat je als kind hebt meegemaakt, als negatief hebt ervaren, is ergens opgeslagen in dat onbewuste.

Een voorbeeld uit mijn eigen leven

Wegens omstandigheden is mijn biologische moeder nooit in mijn leven geweest. In mijn prille kindertijd heb ik dan ook vele moederfiguren gehad, opvoeders en stiefmoeders. Elk van deze mensen hadden hun eigen issues en hadden allemaal andere prioriteiten, gedragingen etc, ook naar mij toe. Dit heeft als gevolg dat ik mij telkens moest aanpassen om te ‘overleven’ als kind, dit is een copingmechanisme.* In mijn geval was mijn leven zelfs echt in gevaar vanwege gedrag van een moederfiguur. Bij haar moest ik zelfs mezelf constant aanpassen, en zelfs dan nog. Ik wist nooit wat er zou gebeuren. Als ik iets niet naar háár zin deed, dan volgde er sowieso straf. Als ik toch alles naar haar zin deed, kon ze lief zijn of me met rust laten, maar ook niet altijd. Dan nog kon ze me straffen, ondanks dat ik een ‘braaf’ kind was.

*[Een kind dat opgroeit in een ‘stabiel’ gezin heeft zelfs al copingmechanismes voor bepaalde zaken. Een simpel voorbeeld is: kind ervaart iets negatiefs en wordt boos. De ouders vinden dit niet OK en straffen het kind voor de woede-aanval. Het kind voelt zich niet geliefd op dat moment, waardoor het onbewust opvangt dat het niet meer boos mag zijn. Een kind wil namelijk gewoon onvoorwaardelijke liefde ontvangen. Als het kind geen liefde meer ontvangt van een of beide ouders, dan komt zijn/haar (innerlijke) leven in gevaar.]

Invloed op mijn huidig leven

Dit verleden heeft nog steeds zijn ‘grip’ op mij in de zin van dat ik mezelf nog steeds constant aanpas aan iedereen rondom mij. Ik ben een people-pleaser, ik kan geen ‘nee’ zeggen, omdat ik constant bang ben dat, als ik toch eens ‘nee’ zeg, dat men mij niet meer leuk / aardig / lief / interessant / goed / vriendelijk / … vindt en mij als een baksteen laat vallen. Dan ben ik bang dat ik helemaal alleen ga achterblijven. Weet wel, dit was voor mij tot voor kort nog compleet onbewust. Door grondig onderzoek, opgevangen inzichten en hulp van anderen heb ik dit ontdekt en ben ik me er nu bewust van. Dat is al één ding. Het ander ding is om er iets aan te doen. Om het verleden geen grip meer op mijn huidig leven te laten hebben, heb ik dus innerlijk werk te doen. Bewustwording is de eerste stap. Aanvaarding komt daarna. Vervolgens moet ik beseffen dat dat copingmechanisme mij toen in die tijd heeft geholpen om te overleven, maar dat het mij in mijn huidig leven beperkt.

Het leven is niet tégen mij, maar wil me net doen groeien

En ik weet dat het leven mij hierbij helpt, omdat het me in situaties gaat brengen waarin ik ‘nee’ ga moeten zeggen tegen anderen (en dus ‘ja’ voor mezelf), waarin ik onvoorwaardelijk mezelf ga moeten blijven zijn (ipv mij in bochten wringen om mij aan te passen aan anderen), ongeacht de reactie van de anderen. Als die anderen daar niet mee om kunnen, dan is dat gewoon een teken dat deze mensen niet in mijn leven horen te zijn of te blijven. Als ze alleen maar houden van het idee dat ze van mij hebben en niet van de echte, pure ‘ik’, dan is dat hun probleem en niet het mijne. Dan wilt dat zeggen dat ik nooit mezelf zal kunnen zijn bij hen als ik hen in mijn leven wil blijven houden.

Liever gehaat om de persoon die ik ben, dan geliefd om de persoon die ik niet ben.
Ik word liever gehaat om wie ik ben, dan dat ik geliefd ben om wie ik niet ben.

Conclusie

Zodra je je meer bewust wordt van je gedachtes en je emoties daarbij, word je je ook bewuster van je acties. Dan kan je dit omdraaien naar iets dat je hélpt, in plaats van beperkt in je leven. Dit gaat niet in 1-2-3, maar vergt net moeite en inspanning van jouw kant. De keuze is aan jou, ga je voor de gemakkelijke weg en blijf je (denken, voelen, doen) zoals je bent (denkt, voelt, doet), of ga je voor de uitdaging en verander je je hele leven in de positieve zin? Weet wel dat je altijd de keuze hebt, elke moment en elke dag opnieuw. Besef ook dat je oogst wat je zaait. Kies je voor negativiteit, wees je er dan bewust van dat je dan ook negativiteit aantrekt of terugkrijgt. Kies je voor positiviteit, dan zal je leven ook positiever gekleurd zijn.

Nu wil ik graag weten: Waar kies jij voor?

Veel liefs,

Mijn handtekening

Bronnen

Video’s van Teal Swan

Beperkende overtuigingen veranderen: https://www.youtube.com/watch?v=MtK8VBpJfjc
Kernovertuigingen ontdekken: https://www.youtube.com/watch?v=Duu09zQczOc

Video van Jesse Elder

Beperkende overtuigingen vernietigen: https://www.facebook.com/timepiercer/videos/1538384659592543/

Gedachten zijn krachten: http://www.psyquin.nl/de-kracht-van-gedachten

Gedachtes zijn waarneembaar in het brein: https://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/89607-gedachten-worden-weerspiegeld-in-het-brein.html

Observer effect quantum fysica: https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_effect_(physics)

Gedachtes beïnvloeden gevoelens, gevoelens beïnvloeden gedrag, gedrag beïnvloedt gedachtes: https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/186608-gebeurtenis-gedachten-gevoelens-gedrag-gevolg-de-5-gs.html

Document psychologische benadering gedachtes, gevoelens en gedrag: https://www.vppk.be/wp-content/uploads/2017/03/Sociale_psychologieHK1.docx

Je hersenen denken dat alles werkelijkheid is: https://newhopeoutreach.wordpress.com/related-articles/recovery-from-abuse/healing-emotional-memories/real-or-imagined-the-brain-doesnt-know/

Extra leesvoer

Je gedachten creëren je werkelijkheid: http://www.annvermonden.be/levenslessen/mindset-spirituele-ontwikkeling/kracht-van-gedachten/

Gedachten en telepathie, beïnvloeding van werkelijkheid: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-telepathie-bestaat-gedachten-beinvloeden-beweging-wetenschapper~a3499877/

Gedachten beïnvloeden water en je lichaam: https://www.ninefornews.nl/gedachten-beinvloeden-de-structuur-van-water-en-daarmee-je-lichaam/

Veel liefs,

Mijn handtekening