Deze blogpost is in feite een voorbereiding op de post “Gezin-/familiekarmadragers en chronische huidaandoeningen: nieuw perspectief op acne“, aangezien het daar over de link tussen ‘gezin-/familiekarmadragers’ en chronische huidaandoeningen zoals acne gaat en niet iedereen mee is met alleen al ‘karma’. Daarom deel ik eerst een aparte post over karma, gezin-/familiekarma en karmadragers.

Karma

Karma is een begrip uit het hindoeïsme en het boeddhisme, dat letterlijk vertaald wordt als ‘handeling’, ‘actie’ of ‘daad’. Deze kunnen zowel fysiek als mentaal zijn. Omdat er een universeel principe is van ‘actie en reactie’, heeft elke handeling, actie of daad dan ook een gevolg. Of ook bekend als een andere universele wet: wat je geeft, krijg je terug.

Karma zijn in feite gewoon lessen van de ziel. We komen als ziel op aarde om te leren. De lessen kiezen we op voorhand uit en zijn ook afhankelijk van pijn uit vorige levens. Want ongeheelde pijn uit vorige levens hoort nog steeds geheeld te worden. Dit kan alleen door opnieuw de pijn uit te zoeken en te voelen. Alleen als je pijn voelt, weet je dat er iets geheeld moet worden en kan je het ook helen.

Karma is niet goed of slecht

Wij mensen hebben nogal een dualistische kijk op de zaken en denken daarom dat goede daden van nature uit goede gevolgen hebben en slechte daden slechte gevolgen. Maar in het universum bestaat er niet zoiets als goed of slecht, alleen energie. Daarom is het beter te zeggen dat daden met een bepaalde karakteristiek gevolgen veroorzaken van dezelfde karakteristiek.

In het hindoeïsme en het boeddhisme gelooft men in reïncarnatie en dus ook in de notie dat karma over verschillende levens heen kan spannen. Het is dan niet gezegd dat de gevolgen van je daden die je in dit leven doet, ook in dit leven zullen voorkomen. Het kan evengoed in een volgend leven naar je toekomen.

Tijd en ruimte zijn een illusie

Dit komt omdat tijd en ruimte een hersenspinsel, een illusie zijn. In feite gebeurt alles op hetzelfde ogenblik: verleden, heden en toekomst. Onze hersenen werken helaas niet zo, ze kunnen dit niet vatten. Ze interpreteren alles op een 3D manier waarin tijd en ruimte gescheiden zijn en opeenvolgende momenten lijken te zijn. Dus onze hele geschiedenis en onze toekomst zijn energetisch gezien even aanwezig op ‘dit moment’ als dat wij ‘nu’ hier aanwezig zijn, maar volgens onze herseninterpretatie niet. Dat betekent dus ook dat je vorige levens ook nog steeds ‘nu’ zijn en gebeuren, maar je bewustzijn zit nu in dit lichaam, met deze hersenen, met dit leven.

Gezin-/familiekarma

In elk gezin en in elke familie speelt er een een ander soort karma. Het is niet individueel, maar collectief. Het zijn dynamieken, overtuigingen, vastgeroeste gewoontes / tradities, trauma’s die van generatie op generatie worden doorgegeven (indien niet geheeld) door het herspelen van de daden of het doorgeven van de emotionele pijn door andere daden die diezelfde pijn veroorzaken, en ook door het doorgeven van ziektes (genetische ziektes en aandoeningen zijn in dat opzicht gevolgen van onverwerkt trauma dat energetisch wordt doorgegeven, alsook via celgeheugen en dna). Mogelijks vergeet ik hier nog heel wat, maar ik hou het voorlopig hierbij. Als ik meer onderzoek heb gedaan, zal ik er een aparte post aan wijden.

“Iedereen draagt familiekarma bij zich in zijn systeem, dit betekent dat het aanwezig is in je celgeheugen.”

JUDITH LOEFFEN

Karmadragers

Een mooie uitleg over familiekarma vond ik op deze website. De citaten in deze post komen daar vandaan.

7 generaties

Karmadragers zijn familieleden die al het karma van de voorbije 7 generaties op zich neemt of bij zich draagt. Het is de taak van de karmadrager om al het karma van die generaties op te lossen om de familie, zichzelf én de toekomstige generaties te bevrijden van onnodige (bal)last.

“Eens in de 7 generaties is het de bedoeling dat het karma van de bloedlijn volledig wordt opgeschoond. Hiervoor is het nodig dat iemand binnen deze bloedlijn al het karma met zich mee gaat dragen.”

Judith Loeffen

Zwarte schaap van de familie

De karmadrager kan volgens mij ook samensmelten met wat ook wel het zwarte schaap van de familie wordt genoemd. Hierover is er een post die ik tijdens m’n Camino tegenkwam, op de dag zelf dat ik met een Spanjaard over de ‘oveja negra de la familia’ sprak (gotta love synchronicities!).

https://www.facebook.com/photo?fbid=10223341268189610&set=a.2529033834831

Cyclebreaker

Een andere term is bv ook ‘cyclebreaker’. In elke familie bestaat er een vicieuze cirkel van het doorgeven van ongeheelde trauma’s. Die kunnen zich uiten in chronische aandoeningen, genetische ziektes, het herspelen van de daden of woorden (denk bv aan kindermisbruik, het kind verdringt de ervaring en zal mogelijks als vader of moeder ook zijn/haar eigen kind(eren) misbruiken door de opgekropte, onbewuste emoties en pijn die een uitweg zoeken).

Een cyclebreaker is dan de persoon in de familie die deze vicieuze cirkel doorziet en er actief mee aan de slag gaat. Deze persoon gaat al die onverwerkte pijn en emoties, die ook in hem/haarzelf zitten (omdat het energetisch wordt doorgegeven), helen. Alles wat je in jezelf heelt, heel je ook bij je naasten. Daarover onderaan meer (eigen ervaring). Zodra die zaken geheeld zijn, spelen ze niet meer op in het leven van de cyclebreaker, maar ook niet meer in de familie, zowel de vorige generaties als de latere.

Iedereen karmadrager?

We dragen allemaal familiekarma, maar we merken daar niet allemaal iets van. Dit komt omdat alleen de karmadrager er echt mee verbonden is. Door die verbondenheid, voelt de karmadrager alles, waardoor ook de behoefte ontstaat om ermee aan de slag te gaan. Wat je niet merkt, kan je niet veranderen.

“Omdat karmadragers zo geprogrammeerd zijn met het dragen van lasten gaan ze vaak nog veel meer lasten dragen dan alleen die van de bloedlijn. Veel hoogsensitieve mensen die moeite hebben met het onderscheid maken tussen wat van henzelf is en van de ander, die moeite hebben met hun eigen ruimte innemen, lastig de overgenomen energie van anderen weer kunnen loslaten en moeite hebben om te aarden zijn eigenlijk karmadragers.”

JUDITH LOEFFEN

Karmadragers en ziektebeelden

Al die pijn en emoties die de hoogsensitieve persoon al die jaren met zich mee draagt eist uiteraard z’n tol. Judith denkt hierbij aan chronische vermoeidheid en fibromyalgie die zich kunnen uiten. In de post die ik onlangs tegen kwam, worden chronische huidaandoeningen gelinkt met familiekarma en karmadragers.

Karmadragers hebben zware rol

“Wanneer je drager bent van het familiekarma zou je dat als een eer mogen zien, jouw ziel wordt dan in staat geacht sterk genoeg te zijn om deze last te dragen.”

JUDITH LOEFFEN

Familiekarma dragen is geen gemakkelijke opdracht, zoals ook in de post staat waarbij chronische huidaandoeningen een als duidelijk symptoom worden uitgelegd. De karmadrager zal veelal de banden met familie zien verwateren of zal die verbreken (of die worden verbroken tegen wil en dank). Dit gebeurt omdat de karmadrager op die manier het beste al het karma kan verwerken en helen, tot op cel- en dnaniveau.

“Om karma uit je celgeheugen te elimineren heb je veel tijd en geduld nodig. Het vraagt om een steeds diepere laag van bewustwording waarbij je steeds meer pijn aan het licht brengt. Wanneer je echter als karmadrager bevrijdt bent van de koorden die je met het familiekarma verbinden doorbreek je de ketting van het doorgeven van dit karma […]”

JUDITH LOEFFEN

Familiekarma = individueel karma van karmadrager

Daarnaast komt er nog bij dat het karma overeenkomt met wat de karmadrager uit vorige levens nog moet helen, zoals hier al eerder werd gezegd. Want alleen als je individueel karma wordt getriggerd, kan de pijn geheeld worden.

“Wij kiezen niet voor niks de familie uit waarin we geboren worden, het karma wat bij deze bloedlijnen hoort komt overeen met de pijn die wij zelf meedragen vanuit onze vorige levens. Door deze familie uit te kiezen geven wij onszelf nog meer gelegenheid om onze eigen pijn te helen.”

JUDITH LOEFFEN

Andere karma’s

Uiteraard bestaan er ook andere karma’s, zoals landkarma en het oertrauma.

Landkarma

“Er bestaat ook karma dat betrekking heeft tot landen. Landen hebben door de eeuwen heen ook karma opgedaan. Door het collectieve karma van de bevolking ontstaat er een bepaalde karakterstructuur voor een land, deze karakterstructuur is ook essentieel bij het kiezen waar je geboren wordt. Zo kan het land, of beter gezegd de bevolking of maatschappij waarin je opgroeit, je helpen om je pijn naar boven te halen en de lessen te leren die de ziel voor je heeft uitgekozen.” [bron]

Oertrauma – Karma van de ziel

“Ook bestaat er zoiets als karma van de ziel. Dit karma is bij iedereen hetzelfde en staat ook wel bekend als het oertrauma. Het oertrauma is de pijn die de ziel opdoet wanneer die voor het eerst naar de aarde afdaalt. De ziel voelt hierbij voor het eerst de pijn van de afgescheidenheid. Waar de ziel vandaan komt, is alles één en de ziel is niet voorbereid op de pijn van de dualiteit, dit is wanneer het oertrauma ontstaat. Dit trauma is wat de ziel elk leven weer probeert te helen. De geboorte is bijvoorbeeld bij uitstek een kans om de pijn van de afscheiding te helen. Niet iedere ziel kiest ervoor deze pijn even sterk te ervaren, maar in ieder leven dienen zich kansen aan om je oertrauma te helen. Elke keer wanneer we de pijn van het afgescheiden zijn van een ander voelen, biedt deze mogelijkheid zich aan.” [bron]

Karma helen

Maar hoe heel je dan karma? Door je trauma’s – je onderdrukte pijn en emoties bij gebeurtenissen van vroeger – te helen. En hoe doe je dat dan? Er zijn verschillende wegen naar Rome, maar de spil is liefde. Klinkt cliché, maar dat is het ook. Pas als er liefde in de formule komt – eender welke formule – kan er heling plaatsvinden.

Bv als je met liefde kunt kijken naar het gebeurde, als je liefde kunt zenden naar wie jou heeft gekwetst (kan ook jezelf zijn), als je jezelf met liefde kunt omarmen, … Een onderdeel daarvan is ook vergeving. Je vergeeft jezelf en de ander(en) voor wat er is gebeurd. Eens je kan vergeven, kan je loslaten en lost je karma ook op.

Wat gebeurt er na het helen van karma?

Uiteraard zal op een dag al het karma zijn geheeld. Dan verbetert de situatie van de karmadrager door bv weer contact te hebben met de familie, lichamelijke en geestelijke klachten verdwijnen, en nog vele andere zaken die kunnen verbeteren. In de blog vanwaar de citaten komen staan er enkele duidelijke verbeteringen als voorbeelden.

Veel liefs,

Mijn handtekening