Schoonheid vanbinnen en vanbuiten.

Verbeter je levenskwaliteit door bewuster te leven

Over deze blog

“Schoonheid vanbinnen en vanbuiten. Verbeter je levenskwaliteit door bewuster te leven.” is een weblog op het gratis WordPress.com platform. Het is het geestelijk kind van Jessie Pittoors, die op deze blog het pseudoniem JP gebruikt. Hierna zal Jessie Pittoors steeds vernoemd worden als ‘JP’ of ‘ik’/’mij’/’me’/’wij’/’we’/’ons’. JP is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

“WordPress” en “WordPress.com” omvat in deze privacy verklaring ook hun andere services waar deze blog automatisch gebruik van maakt: Jetpack, Gravatar en Akismet.

Contactgegevens

De website van JP waar deze privacyverklaring van toepassing is, is: https://wellbeing.jessiespitfire.eu/

JP kan gecontacteerd worden via het algemene contactformulier van deze blog.

Reden van deze privacyverklaring

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving van kracht. Aangezien de gratis service WordPress.com en bijhorende standaardplugins, net als de mogelijkheid om reacties te plaatsen en JP te contacteren via contactformulieren, en de mailinglijst van Mailchimp gebruik maken van gegevensverzameling en -verwerking, moet ik op deze blog een privacyverklaring zetten.

Deze privacyverklaring is grotendeels automatisch gegenereerd via de gratis privacyverklaring generator van veiliginternetten.nl. Deze automatisch gegenereerde tekst heeft JP aangepast waar nodig, mede dankzij voorbeelden op andere websites.

Persoonsgegevens die wij verwerken

– IP-adres
– Gegevens over je activiteiten op deze website
– (Schuil)naam (als je een reactie schrijft en verstuurt, een e-mail naar me stuurt of je mijn e-boeken aanvraagt via mail of via de mailinglijst van MailChimp)
– E-mailadres (wanneer je een reactie schrijft en verstuurt, als je een e-mail naar me stuurt, als je via WordPress op de hoogte wilt blijven van nieuwe berichten, als je je e-mailadres ingeeft om via WordPress mails te krijgen wanneer ik nieuwe blogs schrijf, wanneer je mijn e-boeken aanvraagt via mail of via de mailinglijst van MailChimp).
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

– Gezondheid: Als je Forever Living Producten wilt bestellen via mij persoonlijk, moet ik je (helaas) enkele basisvragen stellen naargelang de aard van het product / de producten die je wilt (alleen ivm de dranken, voedingssupplementen of het F.I.T. programma). Ik wil namelijk geen product aan jou verkopen dat mogelijks niet geschikt is/zijn voor jouw persoonlijke situatie en een mogelijks gevaar voor jou of je (on)geboren kind kunnen betekenen (allergie tegen een groentefamilie, zwangerschap, borstvoeding, diabetes, …). Ik verwerk deze gegevens puur vertrouwelijk, geef deze niet door, noch verkoop ik ze door aan derden. Zonder deze gegevens wil en kan ik ethisch en moreel gezien niets verkopen van bovenstaande categorieën. Andere categorieën zoals persoonlijke verzorgingsproducten behoeven deze gezondheidsvragen en antwoorden niet uiteraard.

– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Deze blog en de diensten van JP hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons algemeen contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Wanneer je deze blog bezoekt en/of op een link op deze blog klikt, verzamelt WordPress de volgende gegevens: IP-adres en gegevens over je activiteiten op deze website.

Deze gegevens worden gebruikt om de statistieken van deze blog te kunnen opstellen. Zo wordt er bijgehouden welke website een bezoeker bij deze blog heeft gebracht, welke zoektermen gebruikt zijn om naar deze blog te komen, alsook de datum, de tijd en de opgevraagde pagina of het opgevraagde bericht. Daarnaast houdt het WordPress-systeem ook bij of een IP-adres meerdere pagina’s heeft bekeken en hoeveel keer, of een IP-adres op een link heeft geklikt en vanuit welk land het IP-adres afkomstig is. Geen enkele van deze gegevens worden aan elkaar gekoppeld en kunnen niet herleid worden naar een specifiek persoon. Dit gebeurt dus volledig anoniem.

JP heeft geen inzage in de data die wordt verzameld, wel in de statistieken. De IP-adressen zijn onzichtbaar voor JP, dus uit de statistieken die ze kan inkijken kan dus ook niet worden herleid welke persoon achter welk IP-adres zit, noch welk IP-adres welke pagina(‘s) heeft bekeken, noch welk IP-adres vanuit welk land de blog bezocht, noch welk IP-adres vanuit welk platform op deze blog is gekomen, noch welk IP-adres welke zoekopdracht heeft gedaan, noch welk IP-adres op welke link(s) heeft geklikt. JP kan alleen zien welke pagina’s bezocht worden, hoeveel keer dit gebeurt, welke zoekopdrachten werden gebruikt, vanuit welk platform(en) bezoekers op deze blog komen, uit welke landen bezoekers komen en welke links werden aangeklikt. Geen enkele van deze gegevens worden aan elkaar gekoppeld en kunnen niet herleid worden naar een specifiek persoon.

  • Wanneer je een reactie plaatst op een pagina of blogbericht van deze blog, verzamelt WordPress de volgende gegevens: je (schuil)naam, je e-mailadres en IP-adres. Je (schuil)naam is zichtbaar voor iedereen op desbetreffende webpagina. Het e-mailadres en IP-adres worden niet getoond. WordPress controleert je IP-adres om te zien of het om een spambot gaat of niet. JP kan deze informatie in de back-office raadplegen om een menselijke controle uit te voeren.
  • Wanneer je je abonneert via e-mail op deze blog, verzamelt WordPress je e-mailadres zodat het je een mail kan sturen zodra er een nieuw blogbericht of nieuwe reactie is. JP kan zien welke e-mailadressen haar blog volgen, maar stuurt zelf geen e-mails naar deze adressen, noch gebruikt ze deze om in een funnel te steken voor persoonlijke (e-mail)marketing. Ze houdt zelf niet van spam en heeft ook beters te doen dan mensen te spammen.
  • Wanneer je kiest om deze blog te gaan volgen met je WordPressprofiel, deel je je WordPressprofiel ook met JP. JP gebruikt zelf niets van deze informatie.
  • Wanneer je JP’s gratis e-boeken of het complete Leven met acne e-boek aanvraagt, geef je je (schuil)naam en e-mailadres op via het inschrijvingsformulier van Mailchimp (zie hun privacy policy) zodat de downloadlinks of het bestand naar je toegestuurd kunnen worden. Deze gegevens zullen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden en zullen ook nooit doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.

Bovenstaande gegevens worden verder nergens anders opgeslagen en ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Wil je een reactie plaatsen, je abonneren op deze blog of deze blog met je WordPressprofiel gaan volgen, dan kan dat alleen als je de betreffende persoonsgegevens deelt.

  • Wanneer je een of beide van onze contactformulieren invult, zijn volgende persoonsgegevens noodzakelijk: je (schuil)naam, je e-mailadres en je bericht. Deze zijn nodig nodig zodat JP je terug kan contacteren.
  • Wanneer je JP contacteert via een (of beide) van haar contactformulieren voor meer informatie over de aangeboden producten (om te weten te komen welke je het beste kunt gebruiken voor je specifieke gezondheidssituatie), persoonlijk advies of persoonlijke begeleiding, en je verstrekt daarbij geheel vrijwillig bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in verband met gezondheid en welzijn, verwerkt JP deze informatie en gegevens discreet en respectvol en gaat hier zorgzaam mee om.

JP verwerkt jouw persoonsgegevens dus voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om haar blog te kunnen optimaliseren (statistieken)

Door de gegevens aan JP te verstrekken geef je JP toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Je kan je ten alle tijden afmelden voor de wordpress e-mailberichten en ook voor je WordPress abonnement op mijn blog.

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Geautomatiseerde besluitvorming

JP neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JP) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reacties op deze blog: zolang de betreffende reactie op deze blog staat, blijven de persoonsgegevens die hiervoor werden verzameld in het systeem van WordPress. Hier heeft JP geen enkele invloed op.

Correspondentie met JP via een (of beide) van de contactformulieren: de verstrekte persoonsgegevens blijven tot 1 jaar na de laatste correspondentie van de contactverzoeker in JP’s inbox. Indien de contactverzoeker na 1 jaar geen nieuw contact heeft gelegd met JP, zal JP alle correspondentie met deze persoon verwijderen uit de inbox. JP vindt een persoonlijke aanpak belangrijk en houdt graag contact met haar bezoekers/lezers/fans/… die haar hebben gecontacteerd. Om de beste service en een persoonlijke aanpak te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om eerdere correspondentie en informatie te bewaren. Zo worden onnodige herhaling van feiten en dus tijd- en energieverspilling, alsook frustraties vermeden. Indien de contactverzoeker reeds 1 jaar niet meer van zich heeft laten horen, gaat JP er vanuit dat er geen interesse meer is in contact, advies, informatie en dergelijke en is de verwijdering van de eerder verstrekte persoonsgegevens dan ook logisch.

Delen van persoonsgegevens met derden

JP verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. M.a.w.: JP deelt en verkoopt geen enkele persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet haar in een bepaalde situatie verplicht om deze te delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies via de gratis versie van WordPress.com. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JP gebruikt cookies via de gratis versie van WordPress.com met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst WordPress.com cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat JP kan zien welke pagina’s worden bekeken, hoeveel keer dat gebeurt, vanuit welk land, vanaf welke pagina of platform de lezer op deze site terecht is gekomen, met welke zoekopdracht(en) en op welke links van deze blog wordt geklikt. Geen enkele van deze gegevens worden aan elkaar gekoppeld en kunnen niet herleid worden naar een specifiek persoon.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Op deze blog kan je pagina’s en blogberichten delen via sociale media-kanalen dankzij enkele sociale media knoppen die je onderaan de pagina’s en blogberichten kan vinden. Hieronder vind je de volledige lijst van de sociale media-bedrijven waarvan er deelknoppen zijn op deze blog, met telkens een link naar hun respectievelijke privacyverklaring. Gelieve deze te lezen om te weten te komen hoe ze met je privacy omgaan.

Mailchimp zet via JavaScript en pixel op deze site ivm het pop-up venster voor mijn E-boek(en). Met deze pixel kan Mailchimp controleren of een bezoeker de pop-up al heeft gezien of niet. Indien al wel, zorgt Mailchimp ervoor dat deze bezoeker de pop-up niet meer ziet tot een jaar na datum.

Bij jouw eerste bezoek aan JP’s website heeft ze je al geïnformeerd over deze cookies en heeft ze je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Indien je niet weet hoe je dit moet doen, kan je altijd de help-functie van je browser raadplegen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze blog staan ook links naar andere, externe websites. Als je op zo’n link klikt, ga je naar een andere website dan jessiespitfirewellbeing.wordpress.com/. Deze andere websites maken mogelijks ook gebruik van cookies. Gelieve dan naar de cookie- en/of privacyverklaring te gaan van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JP en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jessiepittoors[at]outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt JP jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) / Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. JP reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

JP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met JP via het algemeen contactformulier.

Het is niet omdat er hier mogelijks spel- en typefouten in deze tekst staan, dat deze tekst ongeldig is